دانلود آهنگ فتح باغ از فروغ فرخزاد

دانلود آهنگ فتح باغ فروغ فرخزاد

دانلود آهنگ جدید فروغ فرخزاد فتح باغ

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ فتح باغ با صدای فروغ فرخزاد

─────\ nadin-shop.ir /─────

▲ ►


متن آهنگ فتح باغ از فروغ فرخزاد

آن کلاغی که پریـد

از فراز سر ما

و فرو رفت در اندیشة آشفتة ابری ولگرد

و صدایش همچون نیزة کوتاهی، پهنای افق را پیمود

خبر ما را با خـود خـواهد برد به شـهر

همه مـی دانند

همه مـی دانند

که من و تـو از آن روزنة سر عبوس

باغ را دیـدیم

و از آن شاخة بازیگر دور از دست

سیب را چیـدیم

همه مـی ترسند

همه مـی ترسند، اما من و تـو

به چراغ و آب و آینه پیوستیم

و نترسیـدیم

سخن از پیوند سست دو نام

و همآغوشی در اوراق کهنة یک دفتر نیست

سخن از گیسوی خـوشبخت منست

با شقایق های سوختة بوسة تـو

و صمـیمـیت تن هامان، در طراری

و درخشیـدن عریانیمان

مثل فلس ماهی ها در آب

سخن از زندگی نقره ای آوازیست

که، سحرگـاهان فوارة کوچک مـی خـواند

ما در آن جنگل سبز سیال

شبی از خرگوشان وحشی

و در آن دریای مضطرب خـونسرد

از صدف های پر از مرواریـد

و در آن کوه غریب فاتح

از عقابان جوان پرسیـدیم

که چه بایـد کرد؟

همه مـی دانند

همه مـی دانند

ما به خـواب سرد و ساکت سیمرغان، ره یافتـه ایم

ما حقـیقت را در باغچه پیـدا کردیم

در نگـاه شرم آگین گلی گمنام

و بقا را در یک لحظة نامحدود

که دو خـورشیـد به هم خیره شـدند

سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست

سخن از روزست و پنجره های باز

و هوای تازه

و اجاقـی که در آن اشیإ بیهده مـی سوزند

و زمـینی که ز کشتی دیگر بارور است

و تـولد و تکـامل و غرور

سخن از دستان عاشق ماست

که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم

بر فراز شب ها ساختـه اند

به چمنزار بیا

به چمنزار بزرگ

و صدایم کن، از پشت نفس های گل ابریشم

همچنان آهو که جفتش را

پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند

و کبوترهای معصوم

از بلندی های برج سپیـد خـود

به زمـین مـی نگرند
ترانه سرا : فروغ فرخزاد♭

• ►