دانلود آهنگ ایرانی معرفي رسايي ونبويان کاناليزه‌کردن انتخابات نيست

انتخاب نماينده مجلس در هيئت نظارت بر مطبوعات از سوي نمايندگان در هفته گذشته با چالش روبرو شد و به دستور رئيس مجلس برگزاري آن به بعد از تعطيلات تابستاني مجلس موکول شد.خراسان در اين باره با بيژن نوباوه عضو هيئت رئيسه کميسيون فرهنگي مجلس گفت‌وگوي صريحي انجام داده و پرسيده که آيا اوهم روند فعلي را منجر به انتخاب يک عضو جبهه پايداري براي هيئت نظارت بر مطبوعات مي داند يا نه؟آقاي نوباوه! ارزيابي شما از مسائل پيش آمده درمورد معرفي نماينده مجلس در هيئت نظارت برمطبوعات چيست؟کميسيون فرهنگي طبق آيين نامه داخلي که اخيرا به تصويب مجلس رسيد ، در روندي دموکراتيک طي انتخابات داخلي نامزدهاي مجلس براي حضور در شوراي نظارت بر مطبوعات را انتخاب و براي راي گيري به هيئت رئيسه معرفي کرد. براساس قوانين داخلي مجلس براي اين پست 2 برابر افراد مورد نياز انتخاب مي شوند، همه نمايندگان مختار هستندکه نامزد احراز اين پست شوند و پس از ارائه برنامه هاي خود در انتخابات شرکت کنند در روز انتخابات در کميسيون فرهنگي حدود 7 الي 8 نفر کانديدا شده بودند .چه کساني نامزد شده بودند؟تا آنجايي که به خاطر دارم علاوه بر آقايان رسايي و نبويان آقايان مطهري، کامران و هروي نامزد شده بودند در انتخابات آقايان رسايي و نبويان با کسب به ترتيب 8 و 7 راي نامزد اين پست شدند و بعد از آن ها آقاي مطهري با 5 راي در رتبه سوم قرار گرفت. يعني اگر آقاي مطهري 6 راي کسب مي کرد راي ايشان با راي آقاي نبويان برابر مي شد و دراين صورت هم بين اين 2 نفر قرعه کشي مي شد.آن روز آقاي مطهري نتيجه را پذيرفت و اسامي نامزدها براي مطرح شدن در صحن علني به هيئت رئيسه مجلس اعلام و مشخص شد که روز چهارشنبه اول مرداد انتخابات برگزار شود. اما پس از آن رايزني هايي انجام شد و افراد تفسير هاي جديدي از آيين نامه ارائه کردند مبني براينکه علاوه براين 2 نفر بايد افراد ديگري هم انتخاب مي کرد در حالي که آيين نامه صراحت دارد مي تواند 2 نفر يا بيشتر را انتخاب کند اما کميسيون ديد که نيازي به اين نيست که بيشتر از ۲ نفر را انتخاب کند. اما متاسفانه رايزني ها به صورتي بود که رئيس مجلس به گونه اي کاملا غير دموکراتيک با تفسيري شخصي از اين قضيه تصميم گرفت که انتخابات متوقف شود و راي گيري بعد از تعطيلات تابستاني مجلس انجام شود. چون ايشان فکر مي کرد اگر اين راي گيري انجام شود شايد ديگر نتواند جلوي آن رابگيرد. اين کار موجب ناخرسندي نمايندگان شد و حتي برخي نمايندگان به طنز مي گفتند که روابط فاميلي بر مسائل کاري ارجح شده است.کميسيون چه تصميمي در اين باره گرفته است؟هيئت رئيسه کميسيون بعد از آن تشکيل جلسه داد و بنا شد به هيچ عنوان زير تصميم تحميلي رئيس مجلس نرود.نظر شما در باره اين که کميسيون فرهنگي خواسته افرادي از جريان خاصي را به اين شورا بفرستد چيست؟شما از کجا اين حرف را مي زنيد؟بر اساس مباحث مطرح شده در مجلس…مثل چي؟مثلا خبري منتشر شد که آقاي مطهري کانديداي فراکسيون رهروان ولايت بوده است…ببخشيد اين حرف شما بي ربط است، من قانون را گفتم و از طرف ديگر حضور جريان خاصي در جاي خاص مگر به کميسيون ربط دارد؟ در انتخابات کميسيون هر نماينده اي با هر انديشه و گرايشي و يا فراکسيوني مي توانست شرکت کند.اين ها ربطي به کميسيون فرهنگي ندارد.اما اين عده مدعي هستند که کميسيون فرهنگي مي توانست بيشتر از دو نفر به صحن معرفي کند؟به هيچ وجه اين گونه نيست من توضيح دادم و کميسيون براساس قانون عمل کرد. حرف هايي که بيان مي شود کاملا بي ربط است و جنبه قانوني ندارد. کساني که اين حرف را مي زنند چون هم خط آقاي مطهري هستند و ايشان راي نياورده اين حرف‌ها را مي زنند.البته آن چيزي که گفتم براساس حرف آقاي لاريجاني است!حرف آقاي لاريجاني قانوني نيست. قانون اين حق را به کميسيون داده است و اين رفتار را آقاي لاريجاني در زمان انتخاب برخي از روساي کميسيون ها انجام داده است.البته عده اي از نمايندگان که برخي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس نيز جزو آن هستند معتقدند اين کار به نوعي کاناليزه کردن انتخابات است. يعني شما گزينه هايي را معرفي مي کنيد که هر کدام راي بياورد براي شما فرقي نمي کند و از قبل از انتخابات به نتيجه مورد نظر خود رسيده ايد.نحوه انتخاب شوراي پول و اعتبار و يا هيئت هاي نظارت برساير دستگاه ها همين گونه است و انتخاب آقاي رسايي و نبويان کاناليزه نيست. روندي که در انتخاب اين دوستان انجام شده براساس آيين نامه داخلي مجلس است بيان کاناليزه کردن انتخاب يک اظهار نظر غير قانوني است. کاناليزه يعني چي؟ مگر پروسه انتخابات غير ازاين است که کسي در انتخابات نامزد شود، شرکت کند و راي بياورد شما بايد قانون مجلس را بدانيد تا بتوانيد از آن دفاع کنيد.البته منظور انتخاباتي است که مورد قبول همه باشد اما گويا انتخابات کميسيون فرهنگي مورد تاييد همه نيست.لازم نيست کسي آن را تاييد کند؛ خود کميسيون فرهنگي آن را تاييد کرده است.اگر نامزدهاي معرفي شده راي لازم را از مجلس کسب نکنند چه خواهد شد؟امکان ندارد چون اگر يکي از نامزدها راي نياورد ديگري راي خواهد آورد.تاريخ برگزاري انتخابات چه زماني خواهد بود؟زمان را رئيس مجلس تعيين مي کند که کار غير قانوني است.يعني به تعويق انداختن زمان انتخابات هم غير قانوني است؟غير قانوني نيست اما غير ضروري بود.